Optimalna veličina inhalacionih čestica

Prema evropskim standardima, preporučena veličina čestica u aerosolu stvorenom u inhalatoru ne bi trebalo da bude veća od 5 µm.

Svi inhalatori Prolife imaju optimalnu veličinu čestica za efikasan tretman: MMAD 3.07 µm BASIC; 3.5 µm ACTIVE;

Ova veličina čestica omogućava dopremanje lekova u donji respiratorni trakt.

null
null

Inhalator aktiviran udisajem

Nebulizatori koji se pokreću dahom imaju posebno povezane komore koje funkcionišu kroz različite puteve protoka vazduha tokom udaha i izdaha, što omogućava proticanje vazduha sa većom koncentracijom aerosola, kao i smanjenje gubitka aerosola prilikom izdaha.

Inhalatori koji se pokreću dahom su visoko efikasni, dok je potrošnja leka mnogo manja.

Mesh tehnologija

Princip tehnologije zasnovan je na mikroperforiranoj membrani koja se ugrađuje u posudu za lek. Ultrazvuk se na membranu nanosi putem piezo-električnih kristala, zbog čega “mikro-mreža” vibrira. Vibracija mreže stvara površinski pritisak na tečnost i potiskuje lek kroz rupe. Na taj način lek prolazi kroz membranu i pretvara se u aerosol.

null
null

Velika brzina raspršivanja: brza inhalacija

Svi Prolife inhalatori pružaju veliku brzinu raspršivanja.

To čini proces terapije inhalacijom bržim i ugodnijim, što je posebno važno za decu. Pored toga, velika brzina raspršivanja važna je za ljude sa alergijskim reakcijama, kada je napad neophodno zaustaviti odmah i svaka sekunda je bitna.

Isporuka leka bez uništavanja i zagrevanja

MESH inhalatori, za razliku od standardnih ultrazvučnih inhalatora, ne uništavaju lekove zbog posebnosti MESH (mrežaste) tehnologije.

U membrani mrežastih inhalatora energija vibracije piezo-električnih kristala nije usmerena na rastvor ili suspenziju, već na vibrirajući element. Kao rezultat, toplota ne uništava strukturu leka.

null
null

Bešumni

Svi MESH inhalatori Prolife stvaraju minimalan nivo buke, što čini postupak inhaliranja još ugodnijim.

Ova tehnologija je posebno važna za roditelje, jer se dete ne plaši i može da ostane mirno dok prima potrebnu terapiju.

Režim za dva korisnika

Digitalni aparati za merenje krvnog pritiska Prolife omogućavaju vam praćenje podataka o krvnom pritisku za dva korisnika.

Pre početka morate navesti broj korisnika koji će vršiti merenje. Podaci će se evidentirati za navedenog korisnika.

null
null

ComfortSense tehnologija

ComfortSense tehnologija – udobno i brzo merenje.

Uređaj odmah određuje gornji nivo pritiska dok se vazduh pumpa u manžetnu. Pored toga, digitalni aparat za merenje krvnog pritiska neprestano menja brzinu inflacije/ ispumpavanja smanjujući nivo nelagodnosti. Ova tehnologija obezbeđuje tačnije merenje, jer eliminiše bolni šok za korisnika.

Indikator provere pozicije manžetne

Nepravilno postavljanje manžetne na ruci dovodi do netačnih rezultata merenja.

Indikator provere pozicije manžetne obaveštava korisnika ako je manžetna nepravilno postavljena, čime omogućava tačnije rezultate merenja pritiska.

null
null

Indikator pomeranja ruke

Pomeranje korisnika tokom merenja – jedna je od glavnih grešaka koja dovodi do netačnih rezultata.

Uz Prolife digitalni aparat za merenje krvnog pritiska uvek ćete dobiti prave rezultate na ekranu aparata. Ako ste se pomerali tokom merenja, na ekranu se pojavljuje indikator pokreta ruke.

HAI-tehnologija

HAI-tehnologija je pokazatelj srčane aritmije. Pruža tačno merenje pritiska kada korisnik ima aritmiju!

Digitalni aparat za merenje krvnog pritiska takođe pokazuje nepravilan puls, obaveštavajući korisnika posebnim indikatorom.

null
null

Prosečna vrednost poslednja tri merenja

Prolife digitalni aparat za merenje krvnog pritiska automatski čuva od 99 do 199 mernih vrednosti.

Pritiskom na dugme MEMORY, jedna za drugom mogu se prikazati prosečna vrednost poslednja 3 merenja (MR), vrednost poslednjeg merenja, kao i vrednosti prethodnih merenja.

Izbornik