Prolife PA2 Basic

DIGITALNI APARAT ZA MERENJE KRVNOG PRITISKA
Prolife PA2 Basic

Digitalni aparat za merenje krvnog pritiska Prolife PA2 Basic (sa integrisanim prikazom datuma / vremena) je potpuno automatski, digitalni uređaj za merenje krvnog pritiska za upotrebu na nadlaktici, koji omogućava vrlo brzo i pouzdano oscilometrijsko merenje krvnog pritiska, kao i pulsa.

Uređaj nudi vrlo visoku i klinički testiranu tačnost merenja i dizajniran je da pruži maksimum korisnosti. Uređaj je namenjen za kliničku, kućnu i drugu upotrebu.

Namena

PROLIFE PA2 Basic se preporučuje za redovnu samokontrolu. Na ovaj način možete blagovremeno otkriti odstupanja od dozvoljenih vrednosti i preduzeti neophodne mere za sprečavanje hipertenzije i razvoja komplikacija. Ako morate da kontrolišete krvni pritisak iz medicinskih razloga, redovno ga merite svakog dana u isto vreme i vodite dnevnik samokontrole, kako bi lekar mogao da proceni promene vrednosti.

Specifikacije

 • Dužina – 142 mm
 • Širina – 98 mm
 • Visina – 53 mm
 • Težina – 530 g
 • Ekran – Digitalni displej
 • Opseg merenja – Pritisak: 30 do 280 mmHg (u uvećanju od 1 mmHg); Puls: 40 do 199 otkucaja / minut
 • Statička tačnost – ± 3 mmHg / puls: ± 5% očitavanja
 • Memorija – 2 x 120 memorija za 2 korisnika

Aparat za merenje krvnog pritiska Prolife PA2 Basic dolazi sa standardnom manžetnom 22-32 cm. Adapter se ne isporučuje u osnovnom kompletu. Korisnici mogu naknadno kupiti adapter koji mora biti u skladu sa EN60601-1, EN60601-1-2.

Prednosti

 • Upravljanje jednim dugmetom
 • Korisnički orijentisan ekran sa velikim ciframa
 • Skala boja Svetske zdravstvene organizacije
 • 10 godina garancije
 • Tehnologija ComfortSense – udobno i brzo merenje
 • HAI tehnologija – indikator nepravilnog pulsa
 • Režim za dva korisnika
 • Memorija za 120 merenja po korisniku
 • Prosečna vrednost poslednja tri merenja
 • Mogućnost rada preko adaptera

Nikada ne koristite rezultate merenja da biste samostalno promenili lek ili korigovali propisanu terapiju. Lečenje se vrši strogo prema lekarskom receptu. Kada koristite uređaj, neophodno je striktno poštovanje zahteva navedenih u korisničkom uputstvu.

Izbornik