INHALATORI

Preporučuju se i odraslima i deci

Najnovije tehnologije za efikasan i brz tretman respiratornih bolesti.

Prolife PN Active

Sastoji od kompresora za cirkulaciju
vazduha i prateće opreme.

Prolife PN Basic

Medicinski uređaj za inhalaciju
sa posudom za lekove.

Izbornik